laat je uitdagen!

Groepsontwikkeling

Meerjarenbeleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan staat beschreven waar Scouting Aarle-Rixtel voor staat. Tevens staat beschreven wat we in de komende jaren voor plannen hebben met onze Scoutinggroep en hoe we bepaalde doelen willen gaan bereiken.

Missie

Scouting Aarle-Rixtel, daar waar we samen het avontuur beleven (met duct tape).

Visie

Scouting Aarle-Rixtel is een jeugdvereniging die veel diversiteit kent in het aanbod van activiteiten voor kinderen. Wij bieden kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s.

Daarnaast biedt Scouting Aarle-Rixtel uw kinderen, ongeacht huidskleur, geloof, beperking, of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt. Scouting Aarle-Rixtel zorgt voor een veilige speel en leeromgeving, waarin plaats is voor alle kinderen. Hierin wordt spelenderwijs gewerkt aan een goede ontwikkeling van het kind waarin plaats is om eigen talenten en vaardigheden te ontplooien. In de programma’s wordt gevarieerd tussen sport spel en leerzame activiteiten. Scouting Aarle-Rixtel is geen club waar je alleen maar voetbal, tafeltennis of een andere sport beoefend. Bij Scouting doe je alles waardoor het voor onze leden leuk en uitdagend blijft.

We willen ons als vereniging binnen de gemeente profileren als een actieve en welwillende groep die zich graag inzet bij activiteiten.

Doelstelling

De vereniging Scouting Nederland stelt zich het volgende ten doel:

Het bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

De doelstellingen van Scouting Aarle-Rixtel richten zich voor de jaren 2012-2015 op de vijf categorieën waarin een groep goed moet zijn om succesvol te zijn. Daarnaast voegen we een item toe, leden. Zonder leden immers geen Scoutinggroep;

  • Leden
  • Vrijwilligers
  • Scoutingspel
  • Bestuur en organisatie
  • Accommodatie en materiaal
  • Financiën