laat je uitdagen!

Corona Maatregelen

Zoals iedereen gemerkt heeft zijn de coronamaatregelen aangescherpt en dat heeft ook invloed op de Scouting. Scouting Aarle-Rixtel houdt zich aan de landelijke coronamaatregelen met daarop het advies van Scouting Nederland en de gemeente Laarbeek. Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken (gebaseerd op het advies van februari 2020).

Belangrijkste veranderingen
Ten opzichte van een aantal weken geleden zijn dit de belangrijkste veranderingen:
We mogen weer fysieke opkomsten hebben, maar we draaien zo veel mogelijk buiten groep. Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck gedaan. Leden vanaf 18 jaar mogen alleen nog online groep draaien. 

In verband met de avondklok kunnen de tijden van de groepsavonden afwijken.

Praktische zaken

We moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om groep te mogen draaien op en rondom de blokhut. Neem deze maatregelen dus goed door, zowel als lid zijnde maar ook als ouder(s)/verzorger(s) zijnde. 

1. Locatie

We draaien de groepsavonden alleen op en rondom de blokhut. We proberen zoveel mogelijk de activiteiten buiten te doen, behalve als het echt niet anders kan. Het is dus van belang om hierop te kleden.

De blokhut is geen openbare gelegenheid, daarom is het dragen van een mondkapje niet verplicht voor leiding.

2. Aanwezigheid

Jeugdleden t/m 17 jaar mogen meedoen met de groepsbijeenkomsten. Voorafgaand aan de opkomst vindt er een gezondheidscheck plaats.


Alleen leden en leiding zonder klachten mogen naar de groepsbijeenkomsten komen. Als een gezinslid klachten heeft (hoesten, koorts of verkoudheid) of als een gezinslid wacht op de uitslag van een test dan blijf je thuis. 

De leiding zal leden met klachten naar huis sturen. Als je voorlopig zelf nog niet aanwezig wil zijn, laat dit dan even aan de leiding van je speltak weten zodat zij daarvan op de hoogte zijn. 

De leiding draait de groepen met mogelijk een kleiner leidingteam. Op basis van het programma voor die avond maakt het leidingteam zelf een keuze over het aantal leiding dat aanwezig zal zijn.

3. Brengen
Het brengen en halen kan alleen via de grote poort aan de Duivenakker; het kleine poortje blijft dicht. We vragen leden om zoveel mogelijk alleen te komen.

Bij het afzetten op de blokhut maken we gebruik van het ‘kiss and ride’ principe. Alleen de leden komen uit de auto, de ouder(s) / verzorger(s) blijven in de auto zitten en rijden na het uitstappen direct weer weg. Indien leden met de fiets worden gebracht dan komen alleen de leden met hun fiets het terrein op. Het aanspreken van leiding met een vraag of opmerking bij het brengen en halen is voorlopig even niet mogelijk. 

4. Halen
Het halen kan ook alleen via de grote poort aan de Duivenakker. Hierbij vragen we om niet te vroeg te komen en direct na de groep weer naar huis te gaan.  Bij het ophalen is het de bedoeling dat de ouders weer in de auto blijven of, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, bij de fiets te wachten.

5. Afstand

Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar. Leiding hoeft geen afstand te houden tot Bevers en Welpen. Bij de speltakken vanaf de Scouts wel.

6. Hygiëne
Op het terrein van de blokhut is een handen-waspunt met desinfectiegel beschikbaar. Bij aankomst én bij vertrek moeten alle leden hun handen grondig wassen. Het sanitair wordt voor en na het groep draaien grondig schoongemaakt.

7. Toiletgebruik
Zorg ervoor dat de leden net voor vertrek thuis nog naar het toilet gaan. De toiletten worden zo min mogelijk gebruikt.

8. Drinken en eten
Er wordt door de leiding eventueel voor drinken en een snoepje gezorgd. Trakteren mag; maar wel alleen ‘fabrieks verpakt’ eten / drinken.

9. EHBO
De kans is aanwezig dat we de komende periode ook te maken gaan krijgen met ‘EHBO-gevalletjes’. In zo’n situatie zal er één leiding mogelijk dichterbij een kind moeten komen. We proberen echter het kind zoveel mogelijk zelf te laten doen.

10. Meedraaien

Als Scouting Aarle-Rixtel staan we open voor niet-leden om mee te draaien. Dit dient i.v.m. de maximale capaciteit van de leiding vooraf aangemeld te worden bij de betreffende speltak. Dus vriendjes, klasgenoten, broertjes en zusjes zijn welkom om samen het Scouting-avontuur te beleven.

11. Evenementen en overnachtingen

Alle overnachtingen en evenementen gaan niet door.

12. Tot slot

De speltakken proberen aan de hand van alle regels en richtlijnen toch een uitdagend programma neer te zetten. Het zal nog niet altijd gaan als voorheen, gelieve hier ook begripvol mee om te gaan. 

Lees meer op https://www.scouting.nl/coronavirus

Met vriendelijke groet, 

Leiding en Bestuur van Scouting Aarle-Rixtel